K.S.V.T. Lembeek
Turn- & dansvereniging
 

 

K.S.V.T. MISSIE HORIZON 2020
 

Onze katholieke levensbeschouwing vormde oorspronkelijk de basis van ons sportbeleid. Vanuit dit oogpunt beseffen wij dat iedere mens uniek is, dat ieder sportlid aandacht en waardering verdient en dat rekening dient gehouden te worden met zijn of haar specifieke talenten en kwaliteiten.

Onze leden vormen de basis voor onze doelstellingen. Er zijn uiteraard sportieve doelstellingen, en dan voornamelijk de recreatieve sportbeoefening. Iedereen, al dan niet ‘sportbegaafd’ , is in onze club welkom en wordt omkaderd als een ‘unicum’.

Binnen het kader van de amateursport streven wij naar een zo deskundig mogelijke benadering van onze sport. Dit komt naar voren in de profielschetsen van de trainers op de verschillende niveaus en ook op de wijze waarop de vereniging geleid wordt en waarbij vrijwilligers een zeer belangrijke plaats invullen.

Uiteraard dient ook sturing te worden gegeven aan de verdere uitbouw van de vereniging. Het streven om op een hoger niveau te presteren met onze selectiegroepen (turnen, trampoline en dans) kan bekomen worden door het zorgen voor een goede begeleiding, goede hulpmiddelen en door ruimte te geven aan initiatieven. Uitgangspunt hierbij is dat extra middelen ten bate komen van deze selectiegroep zonder evenwel de kwaliteit van onze recreatiegroepen in het gedrang te brengen. De recreanten blijven onze hoofdmissie.

De KSVT Lembeek wenst AL haar leden te motiveren en te informeren omtrent de ideale manier van "bewegen”, uiteraard gericht op de verschillende sporten die binnen onze club aangeboden worden.

De resultaten van regelmatig sporten zijn immers ondertussen algemeen bekend: groter uithoudingsvermogen, extra energie, vetverbranding, toename van spiermassa, verminderen van stress, een stevig maar soepel lichaam, lagere cholesterol, lagere bloeddruk, vermindering van het risico op cardiovasculaire aandoeningen, betere concentratie en vooral je algemeen fit , gezond en goedgehumeurd voelen.

Daarnaast willen wij als club een belangrijke rol spelen in het sociale leven van mensen van Lembeek en de omliggende gemeenten. Onze familiale sfeer zorgt er mee voor dat onze leden zich ‘thuis’ voelen in de club en dat er sociale contacten ontstaan. Ook de verschillende nevenactiviteiten (Sinterklaasfeest, eetfestijnen, uitstappen) dragen hiertoe bij.  

                                                         

   

                                                           

K.S.V.T. Lembeek
Turn- & dansvereniging
 

 

K.S.V.T. VISIE HORIZON 2020
 

Onze visie is dat een sportclub een plaats van ontmoeting is, waar je met je gezin, je vrienden of collega’s een fijne tijd doorbrengt.
Mensen moeten uit eigen beweging komen sporten, niet om medische redenen, of onder druk van vrienden, maar omdat het bij ons aangenaam en ook gezellig sporten is.

Daarom zet het bestuur zich elke dag in om zoveel mogelijk sporters op de been te brengen.
Via aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor alle leeftijden in een moderne en aangename sportaccommodatie. Kortom, een actief sportbeleid dat niemand onbewogen laat.

Samen met het trainerskorps ( technische cel ) wil de KSVT Lembeek bouwen aan een club waar kwaliteit hoogtij viert en waar iedereen kind aan huis is.

Het succes van de KSVT Lembeek schept verplichtingen. In de komende 5 jaar willen we de unieke positie en de middelen van de vereniging inzetten om dit succes verder uit te bouwen :
Wij willen een innovatieve club zijn.

  • Wij willen toegankelijk zijn voor een breed publiek.
  • Wij willen in alle geledingen van de club kwaliteit uitstralen.
  • Wij willen een uitgebreid netwerk van partners en steungevers behouden.
  • Wij willen van een lidmaatschap aan de KSVT Lembeek een inspirerende en verrijkende ervaring maken.


Om dit te bereiken staan wij met name voor de volgende waarden, die we consequent hanteren bij alles wat we doen:


Integriteit Boven alles staat integriteit, in alles wat we doen, overal en altijd.

Respect Wij hebben respect voor elk individu. Onze kracht ligt in onze overtuiging van de waarde van verscheidenheid van inbreng en van gelijke kansen voor iedereen.
Wij stimuleren de persoonlijke ontwikkeling, binnen en buiten het veld, en waarderen de positief kritische inbreng van elk lid. Dit is in ieders voordeel. 

Samenwerking Teamwork is de sleutel tot ons succes. Dit zowel binnen als buiten het veld. Onze loyaliteit ligt in de eerste plaats bij de vereniging.
Dit verplicht ons voortdurend van elkaar te leren en onze kennis en ervaring in te zetten en waar mogelijk met elkaar te delen. Daarnaast willen wij ook samenwerken met de scholen in de buurt en met de gemeente.

Onze ‘Multimove’ draagt hiertoe bij. Door de scholen te betrekken bij dit project, wordt de drempel om naar de sportclub te stappen verlaagd.

Deskundigheid Een goed niveau van dienstverlening stelt hoge eisen aan onze professionaliteit.
Wij streven voortdurend in een open relatie naar creativiteit, innovatie en slagvaardigheid.
Wij staan ervoor om hoge kwaliteit te leveren om zo een langdurige en nauwe relatie met onze leden en klanten op te bouwen.  

sponsors
In the Picture
.
.
.
Welkom
op de site van
K.S.V.T. & K.Danza Lembeek
.
.
.
Calendar
Een club in beweging...
Labels

K.S.V.T. Lembeek is lid van de gymnastiek federatie Vlaanderen.

© 2019, website powered by Twizzit.com