Niet alleen techniek maar ook de drive en de passie maken van jou een goede danser.

Naast onze basis dansgroepen hebben we ook 2 selectiegroepen dans: Rhythm addicts (jeugdgroep 7 tot 12 jaar) en de Sparkling Dancers (adultsgroep +16) en ons Demoteam (vanaf 12 jaar). Na selectie kan men toetreden tot deze selectiegroepen.

Onze 2 selectiegroepen dans nemen jaarlijks deel aan verschillende optredens en aan verschillende wedstrijden binnen het Gymfed danscircuit of andere wedstrijden. Ritme en danstechniek, maar ook samenwerken in groep en een goede groepsbeleving zijn hier onontbeerlijk.

Om het niveau in deze selectiegroepen hoog te houden, verwachten wij van de dansers die deel uitmaken van de Rhythm Addicts, de Sparkling Dancers en het Demoteam, dat zij ook deelnemen aan het reguliere dansaanbod binnen onze club. De gewone jazzlessen vormen een mooie basis en extra oefening voor de techniek, kracht en lenigheid. Ook de overige aangeboden dansdisciplines vormen een meerwaarde. 

Onze selectiegroepen dans kunnen enkel meegevolgd worden na selectie.

Rhythm Addicts

Deze groep is na selectie toegankelijk voor jongens en meisjes van 7 t.e.m. 12 jaar.

Hier wordt er wekelijks voluit gewerkt aan verschillende jazzdanstechnieken, lenigheidsoefeningen en dansbeleving. Van deze dansers wordt er al een grote inzet gevraagd, het gevoel en de passie voor dans mag hier zeker niet ontbreken. 
Deze selectiegroep heeft wekelijks 1u30 dansles en om de 2 weken op zondag een les techniek. De les techniek is meegerekend in het inschrijvingsgeld. 

 

Sparkling Dancers

Deze groep is na selectie toegankelijk en dit vanaf 16 jaar tot ...

Wekelijks krijgen deze dansers 2 tot 3u les en wordt er gewerkt aan verschillende jazzdanstechnieken, sprongen, lenigheid, kracht en noem maar op... Maar ook expressie, improvisatie en inleving vormen hier een belangrijk onderdeel.

Deze selectiegroep heeft wekelijks 1u30 dansles. 

 

Demoteam

Deze groep is na selectie toegankelijk en dit vanaf 12 jaar tot ...

De les Demoteam gaat op zondag door. Met ons Demoteam nemen we deel aan verschillende activiteiten en festiviteiten in en rond Lembeek. Enige danservaring, optreden, het beste van jezelf geven en dit met het nodige enthousiasme zijn hier een must!

Bij de start van het sportjaar organiseren we selectielessen voor ons Demoteam.

 

LESUREN (2022-2023)

SPARKLING DANCERS (Vanaf °2007)
zondag 9u30 tot 11u

RHYTHM ADDICTS (2010 tot 2015)
zaterdag 17u tot 18u30 + 2x per maand techniekles op zondag van 11u tot 12u

DEMOTEAM (vanaf °2010)
zondag 11u tot 12u