Niet alleen techniek maar ook de drive en de passie maken van jou een goede danser.

Na selectie kan men toetreden tot onze jeugd selectiegroep jazz: Rhythm addicts (7 tot 12 jaar).

Deze selectiegroepen neemt jaarlijks deel aan verschillende optredens en aan verschillende wedstrijden binnen het Gymfed danscircuit of andere wedstrijden. Ritme en danstechniek, maar ook samenwerken in groep en een goede groepsbeleving zijn hier onontbeerlijk.

Hier wordt er wekelijks voluit gewerkt aan verschillende jazzdanstechnieken, lenigheidsoefeningen en dansbeleving. Van deze dansers wordt er al een grote inzet gevraagd, het gevoel en de passie voor dans mag hier zeker niet ontbreken. 
Deze selectiegroep heeft wekelijks 1u30 dansles en volgen bijkomend de les K.Danza Technics op zondag en één bijkomende dansles in ons open aanbod. 

Om het niveau in deze selectiegroepen hoog te houden, verwachten wij van de dansers dat zij ook deelnemen aan het reguliere dansaanbod binnen onze club. De gewone jazzlessen vormen een mooie basis en extra oefening voor de techniek, kracht en lenigheid. Ook de overige aangeboden dansdisciplines vormen een meerwaarde. 

Onze selectiegroepen dans kunnen enkel meegevolgd worden na selectie. Voor het sportjaar 2024-2025, vinden de selectielessen voor deze jeugdgroep plaats tijdens de openlesdagen in september 2024. 

 

LESUREN (2024-2025)

RHYTHM ADDICTS (2012 tot 2016)
zaterdag 17u tot 18u30