De Sint en zijn Pieten komen eraan! En wat is Sint zonder Pieten? Als de Sint in aantoch is, dan zorgen wij ervoor dat we een hele bende hulppieten klaar hebben staan. En een goed hulppiet worden kan alleen door goed te oefenen op klimmen, klauteren, pakjes gooien, enz...